Milyonlarca Kişiyi Sağlık Riskine Sokan Yüksek Arsenikli Suda Pirinç Pişirmek

Milyonlarca Kişiyi Sağlık Riskine Sokan Yüksek Arsenikli Suda Pirinç Pişirmek

Sheffield Üniversitesi’nden bir araştırmaya göre, arsenik ile kontamine edilmiş suyun yüksek seviyelerinin kullanımı milyonlarca insan için ciddi bir sağlık riski oluşturabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen önerilen arsenik seviyelerine uyulmayan ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık %32’sini, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerden olan kişileri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

Arsenik içeren suya uzun süre maruz kalmanın, kanser, diyabet ve akciğer ile kardiyovasküler hastalıklar gibi her organı etkileyen çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir. Arsenik’siz su kullanımının, beyaz ve parboiled pirinç gibi yaygın olarak tüketilen pirinç türlerinin arseniği giderdiği bulunmuştur.

İngiltere’deki araştırmalar, pirincin pişirme şeklinin ayrıca arsenik yükünü azaltmada anlamlı olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, arsenik tüketim risklerinin azaltılması için önerilen beyaz ve kahverengi pirinç türlerinin iki farklı pişirme yöntemiyle karşılaştırılmasına odaklanmıştır.

Araştırmacılar, arsenik içeren pirinci pişirme suyundaki farklı seviyeleri test etmişlerdir. Çalışma sonuçları, pirincin arseniği çekmeden pişirilmesi için en iyi yolun, suyu süzerek pişirmek olduğunu göstermektedir. Bu sayede riskler en aza indirilebilmektedir.

Önceki çalışmalar, belirli pişirme yöntemlerinin pirinç tanelerindeki arseniği yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koymuştur. Bilim insanları tarafından yapılan bu çalışma, arsenikle kontamine olmuş suya erişimi olmayan kişiler için pirinci pişirme yöntemlerinin önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, dünya genelinde arsenik maruziyetinin en aza indirilmesi için ülkelerin son WHO önerilerini benimsemesi önemlidir. Sağlıklı bir şekilde pişirilen pirinç türleri ve zararlı maddelerin su ve tahıllardan uzaklaştırılmasına yönelik pişirme yöntemlerinin seçilmesi, arsenik tüketim riskini en aza indirgediği araştırmalarla kanıtlanmıştır.