Prof. Dr. Korkut Boratav’dan önemli uyarı: Yeni ekonomi politikalarında çürüme tehlikesi!

Prof. Dr. Korkut Boratav’dan önemli uyarı: Yeni ekonomi politikalarında çürüme tehlikesi!

Prof. Dr. Korkut Boratav, önemli bir iktisatçı olarak Türkiye’nin geleceğine dair dikkat çekici yorumlar yaptı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Odası’nın “Sanayi ve Toplum” dergisine verdiği röportajda Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ağır bölüşüm şoku, toplumsal bunalım ve kronik dış bağımlılık içinde girildiğini belirtti. Haziran 2023’te ise ekonomi yönetimi uluslararası finans kapitalin güven duyacağı bir ekibe devredildi. Boratav, son orta vadeli programın (OVP) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni ekonomi takımı arasındaki uyumsuzluğu yansıttığını söyledi ancak AKP’nin 2024 sonrasında finans kapitalin tasarımı ile uyumlu neoliberal bir politikaya dönebileceğine işaret etti.
Boratav, IMF’nin Ekim 2023’te güncellediği öngörülerin Türkiye için neoliberal bir senaryo olduğunu belirtti. Türkiye’nin büyüme eğiliminin 2028’e kadar yüzde 3.2 olarak öngörüldüğünü ve cari işlem açığı/GSYH göstergesinin yüzde 2.6 seviyesinde kalıcı olacağını ifade etti. Enflasyonun ise ortalama yüzde 42.9 seviyesinde seyredeceğini belirtti. Boratav, bu senaryonun yüksek politika faizlerini gerektireceğini ve toplumsal bunalımı derinleştireceğini öne sürdü. Ayrıca işsizlikle ilgilenmeyen IMF senaryosunun, diplomalı işsizlerin arttığı bir Türkiye öngördüğünü vurguladı.
Boratav’a göre bu neoliberal ekonomik öngörüler ile İslamcı faşizmin bir araya gelmesi toplumsal bunalımı derinleştirebilir. Bu durumu kabul edilemez bulan Boratav, emekten yana olan herkesin dış bağımlılığa son veren, köktenci demokratik bir alternatif tasarlayıp bunu siyasete taşıması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin toplumunun bu duruma mahkûm olmaması gerektiğini vurguladı ve mücadele etme çağrısında bulundu. Boratav’ın bu yorumları, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal geleceği hakkında önemli bir perspektif sunmaktadır. Gözler, önümüzdeki dönemdeki gelişmelere çevrilmelidir.