Türk mahkemesi İstanbul Feminist Yürüyüşü yasağını yasa dışı ilan etti

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, avukat Esma Yaşar’ın başvurusu üzerine, 8 Mart 2022’de düzenlenecek İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü ve yürüyüş sırasında toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı kararlarını iptal etti. Mahkeme kararında, söz konusu yasakların “toplantı ve gösteri hakkına ihlal teşkil ettiği” vurgulandı. Mahkeme, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının tanımı, amacı ve doğası dikkate alındığında, bu hakkın önemli unsurlarından biri toplantının yeri veya güzergahını seçme özgürlüğüdür.” ifadesine yer verdi. Türk hükümeti, özellikle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda olmak üzere İstanbul’un tarihi Beyoğlu ilçesinde düzenlenecek tüm yürüyüşlere yasak uygulamaktadır ve protesto düzenleyicileri, genellikle şehir merkezinin dışındaki önceden belirlenmiş toplanma alanlarına gitmeye zorlamaktadır. Mahkeme, yürüyüş için yer seçiminin, genellikle organizatörlerin takdirine bağlı olması gerektiğini belirtti ve “tercih edilen yerin önceden belirlenmiş toplanma alanlarında olmadığı gerekçesiyle soyut ve kategorik bir yasağın kabul edilemez olduğunu” belirtti. Mahkeme heyeti, sosyal bir ihtiyaca dayanmadığı sürece kısıtlamanın “orantısız bir müdahale” olacağını vurguladı. Mahkeme, Beyoğlu ilçesinde tercih edilen yerde yürüyüşün yasaklanmasına ilişkin kararın, gerçek bir tehlikenin varlığı ve yürüyüşün yasaklanmasını gerektirecek tedbirlerin varlığı olmaksızın yasal olmadığını belirtti. Kararı değerlendiren avukat Yaşar, “1 Mayıs ve 8 Mart gibi tarihlerde toplantıları ve gösterileri engellemek için benzer kararlar alındı. Buna karşın yasaklama kararlarını ve taşıma engelleme kararlarını idari mahkemeye taşıdık.” dedi. Yaşar, İstanbul 2. İdari Mahkemesinin ilk davayı reddettiğini ve davayı bölge idare mahkemesine götürdüklerini belirtti. Avukat, yüksek mahkeme kararının “bir emsal olabileceğini” belirtti ve kararın geriye dönük olmasına rağmen, gelecekteki toplantı ve gösteri hakları ihlalleri açısından önemli olduğunu vurguladı. İstanbul Valiliği, 2023 ve 2024 yıllarında da feminist yürüyüşlere karşı benzer kararlar almıştı.